Dipylidium caninum

  • Rare worm in an infant’s nappy
    Panagiota Xaplanteri, Despoina Gkentzi, Vasiliki Stamouli, Fevronia Kolonitsiou, Evangelos D Anastassiou, Markos Marangos, Iris Spiliopoulou