Article metrics

PDF

730 Brain Genomic Response after Perinatal Asphyxia and Fetal Asphyctic Preconditioning

Statistics from Altmetric.com

Online download statistics by month:

Online download statistics by month: October 2012 to October 2017

AbstractFullPdf
Oct 2012102
Feb 2013001
Apr 2013100
May 2013001
Aug 2013003
Sep 2013400
Oct 2013001
Nov 2013200
Dec 2013102
Jan 2014200
Feb 2014501
Mar 2014500
Apr 2014300
May 2014400
Jun 2014200
Jul 2014302
Aug 2014200
Sep 2014100
Oct 2014100
Nov 2014101
Dec 2014200
Jan 2015101
Feb 2015100
Mar 2015500
Apr 2015200
Jun 2015200
Jul 2015300
Aug 2015200
Sep 2015100
Oct 2015201
Nov 2015200
Jan 2016300
Feb 2016100
Mar 2016400
Apr 2016200
Jun 2016201
Jul 2016100
Aug 2016401
Sep 2016100
Oct 2016100
Nov 2016801
Dec 2016100
Jan 2017303
Feb 2017201
Mar 2017200
May 2017002
Jun 2017200
Aug 2017400
Sep 20171404
Oct 2017200
Total118029